Prekių pristatymas

Popped.lt - vinilinių plokštelių, CD ir kasečių muzikos įrašų e. parduotuvė!  • Siuntimas Lietuvos paštu, "LP Express", "Omniva", "DPD Pick Up" paštomatais - 2,50 Eur 📨
  • Siuntimas į Latviją: “Itella” paštomatais - 3,49 Eur, "Omniva", "DPD Pick Up" paštomatais - 4 Eur 📦
  • Perkant prekių už 55 eurus ir daugiau - siuntimas Lietuvoje yra nemokamas. 
  • Užsakyme nepamirškite nurodyti tikslų pristatymo adresą, savo telefono nr. ir el. pašto adresą.
  • Nesulaukus mokėjimo per 24 valandas - užsakymas yra atšaukiamas.
  • Parduotuvėje yra parduodamos naujos ir naudotos prekės. Būklė yra parašyta prie kiekvienos parduodamos prekės, po dainų sąrašo. Iškilus klausimams dėl prekės kokybės - visada galite kreiptis skiltyje Kontaktai.
  • NESUMAIŠYKITE! LP tai - vinilinė plokštelė, CD - kompaktinis diskas, MC - kasetė. Jeigu yra prirašytas skaičius prie LP ar CD, tai nurodo, iš kiek diskų ar plokštelių yra sudarytas albumas.


Prekes taip pat galima užsakyti Varlė.lt parduotuvėje: https://www.varle.lt/parduotuve/popped/


Taisyklės:

Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ir jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų (CD, vinilinės plokštelės arba kitoje laikmenoje), kurie buvo išpakuoti arba kurių pakuotė kitaip buvo pažeista po pristatymo. Papildomai paaiškinama, kad kompaktiniai diskai (CD) ar vinilinės plokštelės, kurios buvo išimtos iš celofaninio, plastikinio ar kitokio originalaus įpakavimo, arba kurių toks įpakavimas buvo pažeistas, atgal nepriimamos ir už šias prekes sumokėti pinigai nėra grąžinami.

Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.

Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę ir(ar) kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui jo sumokėtus pinigus už prekę bei jo sumokėtus prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas. Jei grąžinama tik dalis prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant prekes kartu su grąžinamomis prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.


Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Kai kurios internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės nėra naujos, jos yra naudotos, jų pakuotės buvo pažeistos arba jos parduodamos be originalios pakuotės. Apie tai aiškiai ir nedviprasmiškai aprašoma tos prekės aprašyme, su kuriuo Pirkėjas privalo būti susipažinęs prieš užsakydamas Prekę. Šių prekių kaina, nurodyta internetinėje parduotuvėje yra galutinė, prie šios kainos papildomai pridėjus jos pristatymo kainą (jei taikoma). Naudotų prekių, jeigu internetinėje parduotuvėje buvo aiškiai ir suprantamai nurodyta, kad jos nėra naujos, kaina nėra mažinama tuo pagrindu, kad prekės yra naudotos ir nėra naujos. Vis dėlto, šias prekes Pirkėjas gali grąžinti Pardavėjui aukščiau nurodytomis sąlygomis ir terminais.

Jokiu atveju Pirkėjui nėra kopmensuojamos jokios jo išlaidos, nuostoliai (tiesioginiai ar netiesioginiai) susijusiję su išsiuntimu, įteikimu, pristatymu, įdavimu Pardavėjui ar kitokiu būdu atliekamu grąžinimu.

Nuo to momento, kai prekės, už kurias sumokėjo Pirkėjas, įteikiamos Pirkėjui, arba, jeigu prekės siųstos paštomatu, nuo to momento, kai bet koks asmuo suveda atitinkamame paštomate atitinkamų durelių atidarymo kodą, arba, jeigu prekės siųstos per kurjerį, nuo to momento, kai prekes priima Pirkėjas arba jo nurodytas asmuo, prekės tampa Pirkėjo nuosavybė bei yra jo atsakomybėje, prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

Jeigu Pirkėjui atliekant prekės grąžinimo veiksmus (siuntimą, įteikimą) prekė prarandama, sugadinama arba atsitiktinai žūsta, tai laikoma Pirkėjo rizika bei atsakomybe. Pirkėjui negrąžinami jo sumokėti pinigai, nekompensuojamos jokios kitos išlaidos ar nuostoliai (tiesioginiai ar netiesioginiai) jeigu prekė prarandama, dingsta arba yra sugadinama (įskaitant pakuotės sugadinimą), bandant ją grąžinti Pardavėjui arba iki jos grąžinimo Pardavėjui.


PRISTATYMO SĄLYGOS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (Pardavėjas: Džiugas Makaras, individualios veiklos pažymėjimo numeris 973296) laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su prekės aprašymu, prekių pristatymo bei prekių grąžinimo taisyklėmis ir apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Prekių pristatymas arba įteikimas Pirkėjui vykdomas tik sudarius sutartį. Pirkėjui internetinėje parduotuvėje pasirinkus prekių pristatymą, užsakymą Pardavėjas pradeda vykdyti ne vėliau kaip artimiausią darbo (Lietuvos Respublikoje) dieną, jeigu sutartis sudaryta iki 12.00 val. (vidurdienio), arba kitą darbo dieną po artimiausios darbo dienos, jeigu sutartis sudaryta po 12.00 val (vidurdienio). Prekės paštomatu ar kurjeriu įprastai pristatomos per 2-5 darbo dienas, Lietuvos paštu Lietuvos teritorijoje iki pusantros savaitės, tačiau šis terminas gali būti ilgesnis, atsižvelgiant į aplinkybes, priklausančias nuo atitinkamos pristatymo paslaugos teikėjo arba aplinkybių, kurių nei viena šalis negali kontroliuoti (streikai, covid-19, masiniai neramumai ir panašiai).

Pardavėjas jokiu atveju nekompensuoja Pirkėjui jokių galimų ar patirtų nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių) ar kitokių išlaidų, susijusių su prekės pavėluotu gavimu arba negavimu. Vis dėlto, jeigu Pirkėjas negauna užsakytos prekės (ji nepristatoma per daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos), jis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti sugrąžinti sumokėtus pinigus. Ši nuostata netaikoma, jeigu Pirkėjas neatsiėmė prekės iš paštomato ar iš Lietuvos pašto skyriaus, arba kurjeris negalėjo įteikti prekių Pirkėjui dėl aplinkybių, priklausančių nuo Pirkėjo (jo nebuvo namuose, nurodytas neteisingas adresas, pakeista gyvenamoji vieta, nurodytu adresu buvęs asmuo (Pirkėjas ar kitas asmuo) atsisakė siuntinio, netiko pristatymo laikas ir panašiai). Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

Pirkėjas gali pasirinkti prekę atsiimti pats Vilniaus mieste. Tokiu atveju prekės pristatymo mokestis, jeigu atskirai išskirtas internetinėje parduotuvėje, netaikomas. Prekės atsiėmimo ir įteikimo vieta bei laikas suderinamas su Pardavėju susisiekus atskirai (Pardavėjas neturi fizinės prekybos vietos, dirbančios iš anksto nustatytu laiku). Pirkėjas pasirenka iš Pardavėjo siūlomų prekės atsiėmimo vietų ir iš Pardavėjo siūlomų atsiėmimo dienų/laikų. Jeigu prekės nepavyksta įteikti per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį.

Sutarties nutraukimo atveju, jeigu prekės pristatyti ar įteikti Pardavėjui nepavyksta dėl Pirkėjo kaltės (neatsiėmė, nepriėmė, nebuvo namuose, nesutiko su Pardavėjo pasiūlytu prekės atsiėmimo laiku ar vieta Vilniaus mieste ir pan.), Pirkėjui grąžinama jo sumokėta už prekes suma gali būti Pardavėjo sprendimu mažinama dėl patirtų prekės siuntimo išlaidų ir (ar) apmokėjimo transakcijos apdorojimo (taikomo mokėjimo paslaugos teikėjo Pardavėjui) išlaidų dydžiu (maksimalus dydis, kurio Pardavėjas neprivalo įrodyti, yra 5 eurai).